Hotline: 0974.83.0088
Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương - TP Sầm Sơn
Email: [maisytiep@gmail.com]
 • Villa Ngọc Trai 6PN - bể bơi- VIP riêng

  Villa Ngọc Trai 6PN - bể bơi- VIP riêng

  Biệt thự Ngọc Trai NT27
  $5.000.000 ngày
 • Villa Ngọc Trai -7PN-Bể bơi-VIP

  Villa Ngọc Trai -7PN-Bể bơi-VIP

  Ngọc Trai NT122
  $5.000.000 ngày
 • Villa Sao biển 7PN-Bể bơi

  Villa Sao biển 7PN-Bể bơi

  Sao Biển SB109
  $5.000.000 ngày
 • Villa Ngọc Trai - 4PN-Bể bơi- VIP

  Villa Ngọc Trai - 4PN-Bể bơi- VIP

  Ngọc Trai NT14
  $5.000.000 ngày
 • Villa Ngoc trai - 5PN-Bể bơi

  Villa Ngoc trai - 5PN-Bể bơi

  Ngọc Trai NT39
  $5.000.000 ngày
 • Villa San Hô - 5PN-Bể bơi

  Villa San Hô - 5PN-Bể bơi

  San hô SH08
  $5.000.000 ngày
 • Villa San Hô-6 PN- Bể bơi

  Villa San Hô-6 PN- Bể bơi

  San hô SH24
  $5.000.000 ngày
 • Villa 7PN-Bể Bơi-phòng karaoke

  Villa 7PN-Bể Bơi-phòng karaoke

  Villa BT34-22
  $5.000.000 ngày
 • Villa 7PN - Bể bơi

  Villa 7PN - Bể bơi

  BT37.1
  $5.000.000 ngày
 • VIlla Ngọc Trai -7PN - Bể Bơi

  VIlla Ngọc Trai -7PN - Bể Bơi

  Ngọc Trai NT66
  $5.000.000 ngày
 • VIlla Sao Biển -7PN - Bể Bơi -VIP

  VIlla Sao Biển -7PN - Bể Bơi -VIP

  SB111
  $5.000.000 ngày
 • Villa San Hô 8PN-Bể Bơi- Phòng Karaoke

  Villa San Hô 8PN-Bể Bơi- Phòng Karaoke

  San Hô SH05
  $5.000.000 ngày
 • Villa Ngọc trai 9PN-Bể bơi

  Villa Ngọc trai 9PN-Bể bơi

  Ngọc Trai NT37
  $5.000.000 ngày
 • Villa đập thông ( VIlla đôi) 12PN-Bể Bơi

  Villa đập thông ( VIlla đôi) 12PN-Bể Bơi

  Sao Biển 58.59
  $10.000.000 ngày
 • Villa đập thông -12PN-Bể Bơi

  Villa đập thông -12PN-Bể Bơi

  Sao biển SB34.35
  $10.000.000 ngày
 • Villa Ngọc Trai 7PN-Bể Bơi

  Villa Ngọc Trai 7PN-Bể Bơi

  Ngọc Trai NT77
  $5.000.000 ngày
 • Villa 7PN

  Villa 7PN

  Villa BT37.7
  $5.000.000 ngày
 • Villa 6PN

  Villa 6PN

  VIlla BT36.6
  $5.000.000 ngày
 • Villa Sao Biển 9PN

  Villa Sao Biển 9PN

  Villa Sao Biển SB123
  $5.000.000 ngày

Có bể bơi

Cẩm nang